Χρήσιμες οδηγίες
  • Στο πεδίο Τύπος Δήλωσης, επιλέξτε Οικογενειακή για να δηλώσετε, στην ίδια φόρμα, όλα τα μέλη της οικογένεια σας που θα μείνετε στο ίδιο δωμάτιο (πχ σύζυγος, παιδιά). Σ΄αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται ο σύζυγος ή τα παιδιά να κάνουν ξεχωριστή δήλωση.

  • Σε κάθε άλλη περίπτωση επιλέξτε Ατομική.
  • Στη περίπτωση Ατομικής δήλωσης, ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ τα άτομα που θα μείνουν στο ίδιο δωμάτιο να κάνουν ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ Ατομική δήλωση.

  • Σε περίπτωση Οικογενειακής δήλωσης, ο τύπος του δωματίου που επιλέγετε είναι ενδεικτικός (πεδίο Δωμάτιο). Το δωμάτιο που θα σας παραχωρηθεί θα εξαρτηθεί από τις ηλικίες των παιδιών της οικογένειας.
  • Το ξενοδοχείο διαθέτει περιορισμένο αριθμό από παρκοκρέβατα για μωρά. Αν επιθυμείτε να υπάρχει τέτοιο στο δωμάτιό σας, επιλέξτε το Μωρουδιακό κρεβάτι.
  • Για διευκρινήσεις στα κουτάκια Προσφορά και Αίτηση Υποτροφίας αφήστε για λίγο τον κέρσορα πάνω στα αντίστοιχα πεδία και θα εμφανιστούν περισσότερες διευκρινήσεις.
  • Όταν συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία πατήστε το κουμπί Submit. Σαν επιβεβαίωση, θα σας αποσταλεί ένα email, στη διεύθυνση που γράψατε στο πεδίο Email, με τα πρώτα στοιχεία της δήλωσής σας (Τύπος Δήλωσης, Ονοματεπώνυμο, Έτος γέννησης, διαμονή Από - Μέχρι και Τύπος Δωματίου).